5.3. 2024

Aktuálně

NEPŘEHLÉDNĚTE: Nabídka služeb pro pacienty
Jak vybrat barvu dle vzorniku 3D-MASTER
implantáty Straumann

Pracovní postupy - celokeramika

VITADUR ALPHA pro inleje, onleje a fasety
Informační list a návod ke zpracování pro výrobu a nasazení (1/2)

POKYNY PRO ZUBNÍ LÉKAŘE

I. Preparace

Při preparaci je nutné myslet na specifické materiálové vlastnosti dentálních keramických hmot:


Inleje:

Doporučuje se skříňková preparace bez tenkých sešikmených okrajů. Je třeba preparací odstranit dostatečné množství tvrdých zubních tkání, protože příliš úzké inleje nebo onleje fisurového typu se mohou při fixaci zlomit. Potřebná hloubka preparace je na nejhlubším místě fisur 1,5 mm a na okrajích preparované kavity 2 mm. Vnitřní stěny preparace se musí okluzním směrem rozbíhat pod úhlem 60 - 100 . Preparační hranice na okluzní ploše musí vždy procházet mimo vertikální body kontaktu. Pečlivá preparace okrajů jemnými (zrno 40 mikronů) a zvláště jemnými (zrno 15 mikronů) diamantovými finýrkami podstatně zlepší přesnost plánované náhrady.


Fasety:

Pro skořepinové fasety platí pravidlo obroušení 0,5 silné vrstvy skloviny. Gingivální okraj je možné preparovat do ztracena, aproximálně se musí vypreparovat vertikální oblý schůdek, aniž by se porušily přirozené horizontální body kontaktu.II. Ochrana pulpy a dentinu

Místa blízká dřeni je třeba zakrýt tenkou vrstvou hydroxydu vápenatého velikosti špendlíkové hlavičky (např. LIFE KERR, DYCAL, DE TREY/DENTSPLY). Hluboké kavity mohou být dobudovány skloionomerními cementy (např. KETAC BOND, ESPE; IONOSEAL, VOCO-CHEMIE).III. Provizorní ošetření

Pro provizorní ošetření kavity se musí použít pouze preparáty bez eugenolu (např. COLTOSOL,COLTENE; FREEGENOL GC).IV. Adhesivní fixace

PŘÍPRAVA ZUBU

Po odstranění provizorní výplně založíme kofrdam na preparovaný zub a jeho oba sousedy. Kavita se vyčistí rotujícími kartáčky nebo gumovými kalíšky pastou bez fluoridu nebo pemzou.

Alternativní možností je založit kofrdam až před leptáním sklovinných okrajů.


ZKOUŠKA NÁHRADY

Náhrada se bez tlaku nasadí do kavity. Po dosednutí nesmí být na okrajích preparace na okluzní plošce žádný, sondou zjistitelný, přebytek keramického materiálu. Nasazení a vyjmutí náhrady usnadní jakési držátko fixované voskem nebo samopolymerujícím plastem na okluzní plošku inleje.


DŮLEŽITÉ:

Při zkoušce se v žádném případě nesmí provádět vyšetření okluzních vztahů (nebezpečí fraktury!). Proto se také smí zkouška provádět až po založení kofrdamu. Pokud se při fixaci náhrady použije matrice, musí se použít také při zkoušce. Jen tak lze bezpečně nacvičit definitivní fixaci při zavedené matrici.


LEPTÁNÍ KERAMIKY

Po vyzkoušení náhrady těsně před fixací musí být její vnitřní plochy naleptány k získání retenčního mikroreliefu: VITA CERAMICS ETCH (5% gel kyseliny fluorovodíkové) se nanese na plochy určené k leptání.

Doba leptání: 60 sec.

Následuje pečlivé odstranění leptacího gelu z povrchu intenzivním osprejováním, otryskáním parou nebo očistěním destilovanou vodu v ultrazvukovém přístroji.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Leptací gel se nikdy nesmí odstraňovat kartáčem, protože to vede k silnému znečištění povrchu. Naleptané plochy se už nesmíme dotýkat prsty ani rukavicí!

SILANOVÁNÍ KERAMICKÉ NÁHRADY

Silanování naleptané keramické plochy lze doporučit (např. SILICUP, KULZER; SCOTCHPRIME, 3M). Podle jednotlivých výrobců se nanese jedna až dvě vrstvy roztoku silanu. Zpravidla po 60 vteřinách se vysuší proudem vzduchu.


DŮLEŽITÝ POKYN: Silanisovaný povrch je velice citlivý a chemicky vysoce reaktivní a nesmí proto být v žádném případě kontaminován vodou nebo slinami.

Proto musí být „zapečetěn“ tenkou vrstvou bondu (např. DUO BOND, COLTÉNE; CEREC DUO BOND, VITA).


LEPTÁNÍ SKLOVINY:

Pokud už se tak nestalo, je nyní třeba provést isolaci pracovního pole kofrdamem (ošetřovaný zub a jeho oba sousedé).


Při nasazování s matricí: Po nasazení se transparentní matrice fixuje interdentálními klínky.
Při nasazování bez matrice: Sousední zuby je třeba před leptáním ochránit matricí, která se po provedeném leptání opět sejme.

Okraje skloviny se leptají 20 - 30 vteřin. (např. VITA CEREC ETCHANT GEL, 35% gel kyseliny ortofosforečné; ETCHANT GEL S, COLTÉNE).

Leptací gel se odsaje kanylou, silným proudem vody se 15 vteřin oplachuje a poté se kavita osuší proudem vzduchu (bez oleje!).


DŮLEŽITÉ: Po úspěšném leptání je povrch skloviny mléčně matný.

DENTINOVÁ ADHESIVA

K zabránění pooperační dentinové citlivosti je třeba dentin ošetřit dentinovým adhesivem (např. VITA CEREC A.R.T. BOND, VITA; SYNTAC, VIVADENT; GLUMA, BAYER).


NANESENÍ ADHESIVA

Adhesivum (např. DUO BOND, COLTENE; CEREC DUO BOND, VITA) se nanese štětcem na naleptanou sklovinu a na naleptané a silanované vnitřní plochy fixní náhrady. Poté se proudem vzduchu vyfouká do tenké vrstvičky.


FIXACE NÁHRADY

Použití kompozitního dual-cementu střední až vyšší konsistence (např. DUO CEMENT, COLTÉNE; CEREC DUO CEMENT, VITA).

Namíchání kompozitního cementu na papírovém bločku. Kompozit je třeba z tuby vytlačit v tenké vrstvě, aby se při vlastním míchání zabránilo vzniku vzduchových bublinek (inkluzí).

Naplnění kompozitního cementu do stříkačky (např. HAWE CENTRIX, HAWE NEOS) usnadní aplikaci do kavity.


FIXACE S MATRICÍ

  1. Dvoufázová fixace: náhradu nejprve vsadit do kavity jen ze tří čtvrtin. Přebytečný fixační materiál odstranit lopatkou nebo štětcem a teprve potom fixní náhradu lehkým tlakem dosadíme. Vzniklé přebytky cementu se už neodstraňují, vytvrzení se provede ozářením příslušnou lampou podle pokynů výrobce (např. COLTOLUX II, COLTENE).

  2. Jednofázová fixace: náhrada se úplně dosadí, přebytky fixačního cementu se odstraní lopatkou, štětcem nebo sondou. Štěrbina mezi náhradou a zubem, vyplněná kompozitním cementem se překryje glycerinovým ochranným gelem proti inhibičnímu účinku kyslíku. Vytvrzení se provede ozářením příslušnou lampou podle pokynů výrobce.


FIXACE BEZ MATRICE

Postupuje se jako v bodě 2 (jednofázová fixace), jen je třeba přebytky v interdentálním prostoru pečlivě odstranit zubní nití. Náhrada se při tom z okluze pečlivě fixuje kuličkovým cpátkem.V. Vypracování a vyleštění

Odstranění kofrdamu. Zabroušení okluzní plošky k odstranění přebytků a jemné zabroušení okrajů jemnými a nejjemnějšími diamantovými finýrkami (40 mikronů, příp. 15 mikronů). Odstranění přebytků v interdentálních prostorách jemnými separačními pásky nebo oscilačními nástroji (např. PROXOSHAPE - Feilen, INTENSIV). Vyleštění flexibilními terčíky (např. SOF-LEX DISCS, 3M), v interdentálním prostoru jemnými brusnými a leštícími pásky.VI. Fluoridace

Ošetření zuby je třeba fluoridovat buď fluoridovým roztokem nebo gelem.Tyto pokyny byly sestaveny za laskavé podpory prim. Dr. Norberta Hofmanna z Polikliniky pro terapeutickou stomatologii a parodontologii ve Würzburgu.