14.6. 2024

Aktuálně

NEPŘEHLÉDNĚTE: Nabídka služeb pro pacienty
Jak vybrat barvu dle vzorniku 3D-MASTER
implantáty Straumann

Vitapan 3D-Master

Cíl: Být tak pěkný, jako to dokáže příroda

VITA - tento název znamená nepřetržitou práci na dalším vývoji a velikou inovační invenci na úseku náhrad zubů. Snaha přiblížit se přírodě, tak jak se projevuje v lidském zubu, jeho funkci, struktuře, fysiologii a v neposlední řadě v barvě - to byla a je ústřední snaha podniku VITA Zahnfabrik.

Na úseku určování barvy zubu otvírá teď VITA zcela novou kapitolu. S pomocí systému barev VITAPAN 3D-MASTER se podařilo systematicky podchytit prakticky všechny přirozeně se vyskytující barvy zubů a integrovat je do barevné stupnice, která se v praxi osvědčuje a se kterou se snadno pracuje. Pro zubního lékaře a zubního technika jsou tím vytvořeny podstatně lepší předpoklady k tomu, že protetické práce budou barevně odpovídat, a pro pacienta to pak znamená perfektní estetiku zubní náhrady.

Seznamte se podrobně se systémem barev VITAPAN 3D-MASTER a sami se přesvědčte, jak tento systém barev přesně vystihuje přirozené barvy zubů a jak tím vytyčuje estetická měřítka.


Dosavadní výběr barev: podle zkušenostních hodnot

Barvy zubů jsou u stávajících systémů výsledkem desítky let shromažďovaných zkušeností: v praxi se více či méně osvědčily. Barevná stupnice VITAPAN classical (dosud barevná stupnice VITA LUMIN VACUUM) se tak stala mezinárodním standardem a v mnoha případech zaručuje dobrou reprodukci přirozených barev zubů.

Ovšem staré, stávající prostředky pro výběr barev jsou méně systematické. V barevném prostoru zubů vykazují mezery v pokrytí nebo shluky a nakupení.


Proto jsou na systém barev budoucnosti vytyčeny tyto požadavky:

  • Úplné a systematické vykrytí barevného prostoru zubů ve smyslu ekvidistanty, tzn. stejných odstupů, s přihlédnutím k parametrům jasu barvy, intenzity barvy a tónu barvy.

  • Jednoduchá manipulace při výběru barvy s uskutečňováním dílčích kroků.

Tím se dochází k rozhodující jistotě při výběru barvy, při sdělení barvy a při reprodukci barvy.


VITAPAN 3D-MASTER v praxi: jednoduše, rychle, jistě
Jak s VITAPANem 3D-MASTER určujete barvu zubu?

Logické strukturální uspořádání barev ulehčuje práci s VITAPANem 3D-MASTER - hledaná barva je nalezena rychleji.


  1. Při prvním kroku vybírání barvy určete stupeň jasu (1-5). Vyberte takový stupeň, který se co nejvíc blíží jasu srovnávaného zubu. Z barevných oddílů vytáhněte ty, jež jsou označeny písmenem M.

  2. Ve druhém kroku teď určete intenzitu barvy (1-3). Vyberte takový vzor barvy ze skupiny M, který se nejvíc blíží srovnávanému zubu.

  3. Ve třetím kroku určete tón barvy (L, M, R). Zkoušejte, zda je přirozený zub "žlutavější" (L) nebo "červenavější" (R) než barevný vzor skupiny M vybraný ve 2. kroku. Vzor barvy teď určete z hlediska nejlepšího souladu a údaje přenesete do komunikačního schématu.

Tipy pro výběr barvy

Výběr barvy bude ještě jednodušší a jistější, když budete dodržovat tyto zásady:


  1. Při výběru barvy je důležité, aby jste nepoužívali žádný směrovaný světelný zdroj, ale pracovali v rozptýleném světle. Optimální je denní světlo nebo svítidlo dávající denní světlo.

  2. Barevnou stupnici držte od úst pacienta na vzdálenost paže.

  3. Výběr provádějte plynule, akceptujte své první rozhodnutí.

  4. Požádejte své pacienty, aby při výběru barvy neměli pokud možno na sobě žádné výrazné barvy a aby nepoužívali rtěnku.

vzorník 3D-Master
převzato ze stránek http://www.vitalabor.cz